Facebook

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door de NV Ticom via haar webwinkel "MyUnderwear24".

Het plaatsen van een bestelling op de website van MyUnderwear24 leidt tot de aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

De NV Ticom behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Op lopende overeenkomsten gelden de voorwaarden die van toepassing waren op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

"MyUnderwear24": de website van de NV Ticom waarop de producten worden aangeboden en verkocht aan de klanten. Onder MyUnderwear24 worden alle domeinnamen (.be, .nl, .eu, .com) verstaan.

"Klant": iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bestelling doorgeeft via de website "MyUnderwear24".

"Bestelling": de aanvraag door de klant tot sluiting van een verkoopsovereenkomst tussen de NV Ticom en de klant van de internetwinkel "MyUnderwear24" met betrekking tot de producten die worden aangeboden op MyUnderwear24.

"Producten": alle goederen aangeboden door de NV Ticom via MyUnderwear24 die het onderwerp kunnen vormen van één of meerdere overeenkomsten.

N.V. Ticom
Bilkensveld 1A
1500 Halle
België 


info@myunderwear24.be

Tel: ++32(0)2/308 87 45

BE 0820.813.505 RPR Brussel
Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat er een e-mail wordt verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres ter bevestiging van zijn bestelling.

De klant en de NV Ticom komen uitdrukkelijk overeen dat er een geldige overeenkomst tot stand kan komen door gebruik te maken van electronische communicatievormen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van de overeenkomst. Voor zover de wet het toelaat gelden de electronische bestanden van de NV Ticom hiervoor als een vermoeden van bewijs.

MyUnderwear24 behoudt zich het recht bestellingen te weigeren in volgende gevallen:
 • bij het niet voorradig zijn van een product
 • bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant
 • bij overmacht
Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW. De prijs vermeld in de e-mail ter bevestiging van een bestelling is de prijs verschuldigd door de klant. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

MyUnderwear24 behoudt zich het recht om de prijs van een product te wijzigen op elk moment maar de producten worden steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.
Online betalingen gebeuren via Multisafepay. Online betalen kan met een Visa- of Masterkaart, via de Bancontact betaalknop, de Belfius betaalknop, overschrijving of via Ideal. Een bestelling wordt behandeld van zodra we akkoord krijgen van de instelling voor de beveiligde bankbetaling en Multisafepay.

Bij betaling met kredietkaart zijn de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. De BVBA Ticom kan geen partij gesteld worden tussen de klant en de kaartuitgever.

Bij betaling per overschrijving wordt het rekeningnummer en het te betalen bedrag meegedeeld via Multisafepay. De bestelling wordt verstuurd van zodra het verschuldigde bedrag is overgeschreven op de rekening van de NV Ticom.

Bij laattijdige betaling door de klant of bij problemen bij betalingen van eerdere bestellingen is de NV Ticom bevoegd een overeenkomst te ontbinden.
MyUnderwear24 streeft ernaar bestellingen die geplaatst en betaald worden op werkdagen vóór 14 u voor bestellingen met leveradres in België of vóór 13 u voor bestellingen met leveradres buiten België nog dezelfde dag te verzenden. Voor bestellingen geplaatst en betaald op zaterdag, zondag en feestdagen streeft MyUnderwear24 ernaar deze de eerstvolgende werkdag te verzenden.

Bestellingen betaald per overschrijving worden verzonden op de eerstvolgende werkdag die volgt op de dag dat het het verschuldigde bedrag op de rekening staat van de NV Ticom.

Deze levertijden gelden als indicatie en derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

Indien een product niet in voorraad is wordt de klant via e-mail geïnformeerd over een een latere leveringsdatum. Indien de klant niet akkoord gaat met de vertraging kan het bestelde product geannuleerd worden of kan de klant een alternatief product bestellen. Het geannuleerde product wordt terugbetaald of, bij bestelling van een alternatief product, wordt het teveel/te weinig betaalde bedrag teruggestort/bijkomend gefactureerd.

Indien, in geval van problemen bij de bezorger, de leveringsdatum met 15 werkdagen overschreden wordt is de klant gehouden ons hiervan te informeren via e-mail. In dat geval kan de klant zijn bestelling annuleren en stort de NV Ticom binnen de 10 werkdagen na het ontvangen van de informatie van niet-levering het betaalde bedrag terug op de rekening die MyUnderwear24 van de klant doorgekregen heeft.

Indien, in geval van leveringsproblemen bij de leverancier, de leveringsdatum met 15 werkdagen overschreden wordt informeert MyUnderwear24 de klant via e-mail. In dat geval kan de klant zijn bestelling annuleren en stort de NV Ticom binnen de 10 werkdagen na het antwoord van de klant het betaalde bedrag terug op de rekening die MyUnderwear24 heeft doorgekregen van de klant.

Leveringen vinden plaats op het door de klant bij de bestelling opgegeven adres. De NV Ticom kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die door de klant zijn begaan bij het ingeven van het lever- en/of facturatieadres en die aanleiding kunnen geven tot vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.

Elke levering wordt verzonden op de manier zoals gevraagd door de klant op het moment van de bestelling. Mocht het opportuun zijn een bestelling op een andere manier te verzenden dan gevraagd wordt dit vooraf aan de klant gemeld via e-mail..

Van zodra de te leveren producten geleverd zijn op het opgegeven leveradres gaat het risico, voor wat de geleverde producten betreft, over op de klant.
Voor bestellingen met leveradres in België:
 • is de verzending gratis indien de waarde van de bestelling € 30 of meer bedraagt
 • betaalt u € 3,95 verzendkosten indien de waarde van de bestelling kleiner is dan € 30
Voor bestellingen met leveradres in Nederland:
 • is de verzending gratis indien de waarde van de bestelling € 35 of meer bedraagt
 • betaalt u € 4,95 verzendkosten indien de waarde van de bestelling kleiner is dan € 40

Voor bestellingen met leveradres in Luxemburg:

 • is de verzending gratis indien de waarde van de bestelling € 40 of meer bedraagt
 • betaalt u € 5,95 verzendkosten indien de waarde van de bestelling kleiner is dan € 40

Voor bestellingen met leveradres in Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië:

 • is de verzending gratis indien de waarde van de bestelling € 50 of meer bedraagt
 • betaalt u € 7,95 verzendkosten indien de waarde van de bestelling kleiner is dan € 50
  Voor bestellingen met leveradres in alle andere EU landen:
  • is de verzending gratis indien de waarde van de bestelling € 70 of meer bedraagt
  • betaalt u € 9,95 verzendkosten indien de waarde van de bestelling kleiner is dan € 70
  Verzendingen buiten Europa kunnen enkel gebeuren mits uitdrukkelijk akkoord van de NV Ticom.
  Een klant kan, binnen de 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van een product, een product omruilen.

  In dit geval vragen wij u ons onmiddellijk na levering te verwittigen via e-mail en de producten terug te sturen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Wij vragen u in de e-mail aan te geven tegen welk product u uw aankoop wenst om te ruilen. Omruiling kan enkel indien het product niet gebruikt is en de verpakking onbeschadigd is en wordt meegestuurd. Indien u het product wenst om te ruilen tegen een product van een andere waarde wordt het saldo teruggestort/extra gefactureerd naargelang het geval. De verzendkosten en het risico van het terugsturen van een product voor omruiling zijn ten laste van de klant. Bij omruiling neemt MyUnderwear24 de verzendkosten van het opnieuw op te sturen product éénmalig voor haar rekening.

  Bij omruiling dient u de producten terug te sturen naar volgend adres:

  N.V. Ticom
  Bilkensveld 1A
  1500 Halle
  België

  Een klant kan, binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van een product, verzaken aan de aankoop van een product zonder opgave van een motief of zonder betaling van een boete.

  In dit geval vragen wij u ons onmiddellijk na levering te verwittigen via e-mail en de producten terug te sturen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Dit kan enkel indien het product niet is gebruikt en de verpakking intact is en meegestuurd wordt. De verzendkosten en het risico van het terugsturen van een product zijn ten laste van de klant. Bij verzaking betaalt MyUnderwear24 binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de teruggestuurde producten de aankoopprijs en de kosten voor verzending naar de klant terug.

  Bij verzaking dient u de producten terug te sturen naar het volgend adres:

  N.V. Ticom
  Bilkensveld 1A
  1500 Halle
  België

  Mocht na levering blijken dat een product fabricagefouten vertoont vragen wij u dit product terug te sturen en sturen wij u zonder verzendkosten een nieuw product (hetzelfde product of in overleg bepaald alternatief product) ter vervanging. Wij betalen u binnen de 10 werkdagen de verzendkosten voor het teruggestuurde product terug.

  Wij vragen u deze onregelmatigheid onmiddellijk bij ontvangst te melden.
  Bij MyUnderwear24 hechten we veel belang aan het beschermen van uw privacy. Daarom willen we u zoveel mogelijk informeren, respecteren en de controle geven over wat er met persoonsgegevens gebeurt. We willen ze veilig en respectvol als een goede huisvader beheren en gebruiken. Zo kunnen we u beter van dienst zijn en een zo goed mogelijke ervaring bieden. We vertrekken vanuit het principe dat iedereen controle moet hebben over zijn persoonsgegevens, en dat iedereen het recht heeft om een deel hiervan niet met ons te delen. Wij verbinden ons ertoe uw gegevens nooit door te geven aan derden.

  Neem gerust de tijd om ook ons Privacybeleid en onze Cookiebeleid door te nemen. Hierin vindt u informatie over welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom en hoelang. Ook leest u hoe u hierover controle hebt. 

  Weet dat u ook op elk moment uw persoonsgegevens kan inkijken, wijzigen of geheel of gedeeltelijk laten schrappen. Dit kan door in te loggen op Mijn account op de website van MyUnderwear24 of door een e-mail te sturen naar met gdpr@myunderwear24.be uw vraag tot wijziging of schrapping.

  De klant geeft aan MyUnderwear24 de toelating om de verstrekte persoonsgegevens van de klant op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand. MyUnderwear24 handelt hierbij in overeenstemming met de Belgische wet voor de verwerking van persoonsgegevens d.d. 8 december 1992 en conform de vereisten in de verordening voor het Europese Parlement en de Europese Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Deze gegevens zullen gebruikt worden bijhet voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door MyUnderwear24 aangeboden prestaties en/of diensten in het kader van de contractuele relatie tussen MyUnderwear24 en de klant. De klant kan steeds om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen. Als de klant geen commerciële informatie van MyUnderwear24 meer wilt ontvangen, dan dient de klant MyUnderwear24 hiervan op de hoogte te brengen.

  MyUnderwear24 verklaart gehouden te zijn tot geheimhouding van alle gegevens die verband houden met de samenwerking met de klant.

  Informatie, documenten of andere stukken die worden toevertrouwd aan MyUnderwear24 in het kader van deze samenwerking zijn en blijven eigendom van de klant, en zullen dan ook vertrouwelijk behandeld worden.

  Als vertrouwelijke informatie wordt onder meer gezien:

  •              Alle informatie die de klant deelt met MyUnderwear24 in het kader van de uitvoering van de samenwerking.

  •              Alle informatie die verzameld wordt uit de gevoerde campagnes die voorwerp uitmaken van de samenwerking.

  MyUnderwear24 verbindt er zich dan ook toe om bovenvermelde informatie niet te gebruiken, te reproduceren, te verspreiden, rechtstreeks of onrechtstreeks, mondeling of schriftelijk, tenzij aan de klant.

  MyUnderwear24 verklaart de nodige maatregelen te nemen om de verspreiding van bovenvermelde informatie te verhinderen, met uitzondering naar haar eigen personeelsleden die deze informatie nodig hebben om de opdracht van MyUnderwear24 uit te voeren in kader van het voorwerp van de samenwerking met de klant.

  Op alle foto's en beelden vertoond op de website van MyUnderwear24 is copyright van toepassing.

  Dit geldt voor alle afbeeldingen, ongeacht de manier van verspreiden of de vorm waarin ze geleverd zijn.

  Geen enkele foto mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotocopie, foto van foto, microfilm, digitaal of op welke andere wijze ook zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de NV Ticom.

  Indien u zonder voorafgaandelijke toestemming gebruik maakt van een foto van deze website, wordt u aangemaand het gebruik te staken en wordt een schadeclaim bij u ingediend.

  Indien er moeilijkheden ontstaan tijdens de uitvoering van een overeenkomst, verbinden de klant en MyUnderwear24/NV Ticom zich ertoe, alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen, de mogelijkheid te onderzoeken tot een minnelijke schikking te komen. Indien dit geen oplossing biedt zijn enkel rechtbanken van Brussel bevoegd om kennis te nemen van eventuele vorderingen, ongeacht de plaats van levering of de woonplaats van de klant.

  De overeenkomsten en alle juridische verslagen tussen de klant en MyUnderwear24/NV Ticom zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

    Gelieve eerst in te loggen om vrienden uit te nodigen.